ABP-278 新・出張、全裸家政婦。 冬月かえで

ABP-278 新・出張、全裸家政婦。 冬月かえで

似乎先宜追魂夺魄之为急,而必先转气者,何也?冬月伤寒,头痛遍身亦疼,宜用麻黄汤以发汗矣。

夫舌乃心之苗,心气安而舌安,心气病而舌病,产子而胞胎已破,子不能产,欲顾子而母命恐亡,欲全母而子命难保,其心中惊恐,自必异于常时,心气既动,心火必不宁矣。此方纯用补气填精之药,不去治息,而气自归源者,气得补而有所归也。

治法自当以祛风灭火为先,然而徒治风火而不用和解之法,则风不易散,而火不易息也。然而热深而发厥者,元气足以鼓之也;热深而不能发厥者,元气不足以充之也。

方用转气救吐汤治之。此方安神定志之圣方也。

麦冬与熟地同用,乃肺肾两治之法也,加入地骨、丹皮者,实有微义。况玄参、生地、丹皮虽泻心包而亦是补心之剂,自然拨乱为安,化奸为忠也。

 人以为宜用建中汤治之,以城郭不完。夫最难治者,水邪也,水邪既去,风寒不治而自散矣。

Leave a Reply